De Kracht van Kwetsbaarheid – De TED Talk van Brene Brown

Brené Brown is de geestelijke moeder van Kwetsbare Held. Haar presentaties en boeken zijn één van de redenen dat Wout en ik de kracht van kwetsbaarheid hebben ontdekt. Hieronder de TED-presentatie die haar op de kaart heeft gezet (met Nederlandse ondertiteling):


Voor de mensen die liever lezen dan kijken:

Na jaren ervaring als maatschappelijk werkster was het voor Brené Brown duidelijk dat connectie, de mogelijkheid om ons verbonden te voelen met anderen, fundamenteel is in ons leven. Maar Brené is het type perfectionist en control freak, en zij zag haar onderzoek juist als kans om dit warrige onderwerp meetbaar en controleerbaar te maken.

Brenés eerste bevinding was dat schaamte het grote obstakel is voor connectie. Schaamte is het gevoel dat er misschien iets mis met je is. Iets wat je liever verbergt en verstopt voor anderen, omdat ze je anders zouden kunnen afwijzen. En schaamte kennen we allemaal: ben ik niet goed genoeg? Niet knap genoeg, niet rijk genoeg, niet sterk genoeg? Niet slank genoeg, niet succesvol genoeg? Om toch connecties aan te gaan met anderen moet je jezelf blootgeven, en dat vereist grote kwetsbaarheid.

Zo ging Brené naast connectie ook schaamte en kwetsbaarheid onderzoeken. Na talloze deelnemers te interviewen zag Brené een patroon. Mensen in haar onderzoek konden in twee groepen onderverdeeld worden:
Enerzijds waren er mensen die steevast het gevoel hadden ‘erbij te horen’ en geliefd te worden in hun leven. Aan de andere kant waren er mensen die hiermee worstelden, die zich afvroegen of ze wel goed genoeg waren en die altijd het gevoel hadden te moeten vechten voor liefde en om erbij te horen.

Het verschil tussen deze twee groepen? Mensen in de eerste groep geloofden dat ze liefde en connectie verdienden. Zij voelden zich waardig, ‘worthy’. Mensen die altijd worstelden om de liefde en goedkeuring van anderen misten dit gevoel van ‘worthiness’.

“Het enige wat ons van connectie weerhoudt is de angst dat we die connectie niet waard zijn.”

Wholehearted people

Brené Brown wilde weten wie die mensen die waardigheid voelden waren. Ze noemde hen ‘wholehearted’, omdat deze mensen leken te leven met heel hun hart. Wat hadden zij met elkaar gemeen?

Na een intense studie van al haar interviews en onderzoeksdata kwam Brené tot de volgende conclusies:

  • Deze wholehearted mensen hadden de moed om imperfect te zijn
  • Ze hadden de compassie om aardig naar zichzelf én anderen te zijn
  • Ze hadden connectie in hun leven, als het gevolg van authenticiteit. Ze durfden écht zichzelf te zijn en zichzelf te laten zien. En dit is noodzakelijk voor échte connectie met anderen.

Daarnaast hadden ze nog iets met elkaar gemeen: ze waren kwetsbaar. Ze geloofden dat wat hen kwetsbaar maakte, hen mooi maakte. Kwetsbaarheid was voor hen niet leuk of akelig, maar noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan interesse tonen in iemand die je leuk vindt, solliciteren voor een baan, een controle te laten doen in het ziekenhuis, enzovoort.

Brené Brown was juist met haar onderzoek begonnen om het te ‘winnen’ van kwetsbaarheid, en hier werd ze geconfronteerd met de bevinding dat kwetsbaarheid nodig is voor een leven vol liefde, vreugde en connectie. Een lichte mentale instorting was het gevolg.

Na een jaar in therapie accepteerde en omarmde ze kwetsbaarheid. Dit transformeerde haar relaties en de manier waarop ze haar leven leidde.

Waarom hebben we toch zo’n moeite met kwetsbaarheid?

Kwetsbaarheid is onvermijdelijk in ons leven. Het is overal waar we onszelf laten zien. Maar kwetsbaarheid voelt eng. We doen er alles aan om het gevoel van kwetsbaarheid te vermijden en te verdoven.

Brené Brown legt uit dat het probleem is dat je emotie niet selectief kan verdoven. Als je probeert te ontsnappen aan angst, boosheid, teleurstelling of onzekerheid, dan verdoof je ook vreugde, dankbaarheid en geluk.

We hebben allerlei strategieën om kwetsbaarheid uit de weg te gaan. We maken wat onzeker is zeker, door ons vast te klampen aan bepaalde ideeën of religies en andere waarheiden buiten te sluiten. We zijn perfectionistisch en verstoppen iedere imperfectie. We doen alsof. We verdoven onszelf met alcohol en drugs.

Maar kwetsbaarheid uit de weg gaan betekent het leven uit de weg gaan. Dat betekent niets proberen wat kan mislukken, niets aangaan wat niet gegarandeerd een succes zal zijn, niets van jezelf laten zien wat niet met zekerheid geaccepteerd wordt.

Brené Brown sluit af met de suggestie dat we niet hoeven te ontsnappen aan kwetsbaarheid: Wees kwetsbaar. Durf lief te hebben met heel je hart terwijl er geen garanties zijn. Voel dankbaarheid en vreugde op die prachtige momenten als je ook bang bent om alles te verliezen. Geloof dat je genoeg bent. Dan stoppen we met schreeuwen en kunnen we luisteren, en zijn we beter naar anderen en naar onszelf.