In de MEDIA debuut www.kwetsbareheld.nl

Voor het eerst in de krant zonder te weten dat het zou gebeuren. Leuk Patrick Delait!